Espen Kvark Kvernberg ble styreleder - og nå har styret også funnet en løsning på nestlederfunksjonen.

Espen Kvark Kvernberg ble styreleder – og nå har styret også funnet en løsning på nestlederfunksjonen.

Styret legger stadig litt kabal etter at Frode Frøland trakk seg som styreleder. Nå er det klart at Janne Aasebø Johansen og Kim Stidahl skal dele nestledervervet.

Fra før er det klart at Espen Kvark Kvernberg rykker opp som styreleder frem til neste årsmøte. På siste styremøte ble det lagt fram forslag om delt nestlederverv. Et delt nestlederverv gir mulighet til å maksimere ressursene og bruke folk der engasjementet og erfaringen ligger. Målet er at det skal skape større kontinuitet og bredere eierskap.

Kim Stidahl har allerede lang fartstid i styret og har representert NATF i en rekke anledninger, og hans engasjement er ofte politisk. Janne har et tydelig uttalt engasjement for våre medlemmer, organisatorisk erfaring fra en rekke sammenhenger og en nærhet geografisk som gjør henne til en naturlig støttespiller også overfor sekretariatet.