billettsystemNå kan alle medlemsgrupper i Norsk Amatørteaterforbund lage seg sitt eget billettsystem, og samtidig være med på å støtte READ Nepal. Billettsystemet Hoopla gir kr. 2,50 i kickback til arrangøren for hver solgte billett og donerer dessuten kr. 2,50 til READ Nepal for hver billett solgt over deres nettside. Rabatten/støtten fremkommer ved en kickbackavtale der arrangøren/teatergruppen fakturerer Hoopla kr. 2,50 per billett solgt og utbetalt gjennom Hoopla. Fakturaen må sendes innen 3 måneder etter arrangementsslutt. NATF har over en treårsperiode samarbeidet med READ Nepal ved å ta i bruk Forum Teater på læringssentrene, som et verktøy for å sette søkelyset på ulike problemstillinger og tabubelagte temaer i landet. Dette arbeidet er støttet av Kavlifondet, og har vist seg å være svært virkningsfullt.

Teatergrupper som er medlem av Norsk Amatørteaterforbund kan dermed bidra som viktige ambassadører og viser et internasjonalt samfunnsengasjement ved å benytte Hooplas billettsystem. Vær med å gi, spesielt jenter og kvinner mulighet til utdannelse gjennom READ Nepal sine læringssentre.

Les mer her