Drama- og teaterutdanningen ved NTNU er i dag truet gjennom nedlegging av fagspesifikke emner og nedbemanning.

NTNUs teatervitenskapelige utdanning er ved sin praktisk/teoretiske profil en sentral leverandør av fagkunnskap nasjonalt og internasjonalt.
Seks av åtte ansatte vil i løpet av perioden 2019-2024 gå av med pensjon. I den forbindelse har faggruppen på NTNU skrevet en offisiell uttalelse.

Aksjonsgruppa som består av både ansatte, studenter og scenekunstmiljøet i Trondheim har bedt Norsk Amatørteaterforbund bistå med å spre budskapet i vårt nettverk, og det gjør vi gjerne.
Ved å uttrykke støtte mot nedskjæringer kan vi snu vinden! sier aksjonsgruppa.
Vi har sett hvordan det gikk på UiO, hvordan det holdt på å gå i Bergen, nå står altså utdanninga i Trondheim for tur.

Det er opprettet et opprop som kan signeres, og i skrivende stund har over 1000 stykker signert, aksjonsgruppa håper tallet kan stige mer!
Oppropet ligger HER