logoDen 16. oktober er det ekstraordinært årsmøte i Norsk Teaterråd: Myndighetene er stoppet pengene, styret kan måtte fratre.Som kjent stoppet departementet utbetaleringer til Norsk teaterråd etter at en rapport laget av revisjonsfirmaet KPMG for departementet, viste mangelfulle rutiner i NT. Mange av medlemsorganisasjonene har mye møtevirksomhet på grunn av dette.

Den enkelte av våre medlemsgrupper er ikke involvert i hva som kommer til skje på møtet, der hele styret har stilt sine plasser til disposisjon. Men situasjonen påvirker også den enkelte gruppe. Disse tre sakene har vi hentet fra nettsida til NT:

Styret anbefaler dagsorden for det ekstraordinære årsmøtet
Anbefaling: ikke andre saker og ikke valg Styret er opptatt av å orientere delegatene fra medlemsorganisasjonene og fylkesteaterrådene grundig, samt at det skal være god anledning til å drøfte styrets gjennomføring av KPMGs anbefalinger og har satt av 5 ½ time til møtet.

  • Styret anbefaler – etter å ha konsultert kontrollkomiteen – at det ekstraordinære årsmøtet ikke tar opp andre saker.
  • Det er styrets flertall og Kontrollkomiteens vurdering at valgkomiteen kun trer sammen dersom årsmøtet ikke har tillit til styrets videre arbeid. Dette innebærer at det ikke vil bli gjennomført valg på dette årsmøtet, men at det må innkalles til et nytt ekstraordinært årsmøte dersom styret ikke får den nødvendige tillit hos årsmøtet.

Spelfondpenger betales ut
Ifølge Norsk teaterråds nettside har nå Kulturdepartementet ansvar for å betale ut restmidler til spel. Flere NATF-grupper har tatt kontakt med sekretariatet for å høre hvordan det dermed går med utbealinger de sårt trenger.Norsk teaterråd har mottatt rapport på svært mange gjennomførte forestillinger i årets spelsommer, men overføringene ble vesentlig forsinket. Det ble sendt søknader for over 11,5 mill, mens det var 2.8 mill til utdeling.

Teaterrådet permitterer
Norsk teaterråds økonomiske situasjon innebærer at sekretariatet blir vesentlig redusert fra 1. oktober.

  • Kommunikasjonsrådgiveren med ansvaretet for hjemmesider, nyhetsbrev og mye annet er den ene.
  • En rådgiver på Dramas (manusdatabasen) går også ut i permisjon.
  • I tillegg er en som arbeider med prosjektet Hus for amatørteater, permittert fra samme dato.

Endringene i sekretariatet innebærer lengre saksbehandlingstid, men det er også tatt beslutning på kutt av en hel del arbeidsoppgaver. Teaterrådet vil orientere det enkelte teaterlag, organisasjon og fylkesteaterråd i hvert enkelt tilfelle, skriver NT på sin nettside.