Norsk Amatørteaterforbund ønsker velkommen til årsmøte lørdag 25. april 2020.
Årsmøtet holdes på Scandic Oslo City.

Innkalling og påmeldingsskjema til NATF sitt årsmøte er nå sendt ut til alle våre medlemslag. Det skjer stadig endringer i amatørteaterlandskapet både politisk såvel som organisatorisk. Vi oppfordrer så mange som mulig til å stille på årsmøtet for å si sin mening, påvirke og være med å forme Norsk Amatørteaterforbund sin stemme utad de kommende to år.

Det blir også mulig å delta på felles middag med påfølgende forestilling lørdag kveld. Nærmere informasjon om dette kommer så snart alt er klart.

NATF dekker reise og opphold en natt for en person per medlemslag. Påmeldingsfristen er onsdag 1. april 2020.

VEL MØTT!

Innkalling årsmøte 2020

Påmeldingsskjema årsmøte 2020