Innkalling og påmeldingsskjema til NATF sitt årsmøte er nå sendt ut til alle våre medlemslag.
Årsmøtet i Norsk Amatørteaterforbund avholdes på Gardermoen, søndag 29. april.
Det vil også bli mulig å delta på en teaterfaglig samling lørdag 28. april, samt felles middag lørdag kveld.
Endelig program for denne samlingen publiseres så snart siste detaljer er på plass.

NATF dekker opphold 1 natt og reise for 1 person per medlemslag som deltar på Årsmøtet. Påmeldingsfrist er satt til fredag 6. april. Påmeldingen er bindende. For mer informasjon, følg lenken under.

Velkommen til årsmøtet!

Innkalling årsmøte 2018

Påmeldingsskjema Årsmøte