Formålet er å støtte amatørteaterprosjekter som tematiserer utenforskap.

Med dette tiltaket oppfordrer Kulturrådet amatørteaterfeltet til å søke prosjekter som speiler og uttrykker virkeligheten for ulike deler av befolkningen og gir en stemme til grupper og individer som ikke opplever å bli hørt.

Uttrykket utenforskap kan tolkes på flere måter. Det kan være opplevelsen av utenforskap ved å mangle eller savne sosiale relasjoner (psykologisk) eller å mangle sosiale koblinger i samfunnet (sosiologisk).

Innenfor tematikken utenforskap kan man finne et bredt spekter av undertematikker, som kan være relevante for mange ulike aktører innen amatørteaterfeltet. I enkeltutlysningen er det åpent for at alle kan søke, ikke bare voksne over 18 år. Det kan også søkes om støtte til større arrangementer som er utelukket i tilskuddsordningen amatørteateraktivitet i grupper.

Søknadsfrist er 16. oktober. Søknadsskjema åpner 16. september.

Se retningslinjene for tiltaket: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/amatorteaterprosjekter-om-utenforskap