Illustrasjonsbilde - hentet fra forestillingen "Finagel felespiller" under årets teaterdager.

Illustrasjonsbilde – hentet fra forestillingen «Finagel felespiller» under årets teaterdager.

Mange i amatørteater-Norge holder nå pusten i påvente av hvordan den blåblå regjeringen vil forholde seg til amatørteaterbevegelsen. Størst oppmerksomhet har det foreslåtte kuttet på 40 millioner i tilskuddet til voksenopplæring fått. (Se egen sak). Men amatørteateret mottar også diverse andre former for støtte. Her er derfor en kjapp oversikt (basert på tall fra Norsk Teaterråd).

DRIFTSTILSKUDDET TIL AMATØRTEATER
For 2014 fikk Norsk Teaterråd et tilskudd på kr 16 149 000. Det foreslås en økning på 2,31 %,, til kr 16 522 000. En rapport fra revisjonsselskapet KPMG viser at NT ikke har hatt nødvendig orden på gjør at departementet nå ikke sier hvordan disse pengene skal fordeles, men formulerer seg på følgende måte: «Det frivillige kulturlivet er et satsingsområde for regjeringen og departementet er opptatt av å sikre en god forvaltning av den statlige støtten til amatørteater. Departementet vurderer alternative måter å støtte amatørteaterfeltet på». Dette er den samme formuleringen som er benyttet i flere sammenhenger fra departementets side i forbindelse med KPMG-saken.

TILSKUDD TIL FRIFOND TEATER
For 2014 ble det bevilget 51 015 000 til Frifond over Statsbudsjettet. Det foreslås en økning på 2,91% til kr 52 500 000 «Frifond teater» sin andel av dette blir først bestemt i møte mellom paraplyene i januar 2015. Det er ikke tatt noen beslutning om hvem som skal fordele Frifond teater-tilskuddet for 2015.

TILSKUDDET TIL HISTORISKE SPEL OG FRILUFTSSPILL.
For 2014 ble det bevilget kr 3 188 000 over Kulturrådets budsjett. Det foreslås en økning på 3,29% til 3 293 000 i 2015. Finansieringen av tilskuddsordningen foreslås endret, slik at den fra 2015 finansieres av overskuddet fra Norsk tipping. Det sies ingenting i budsjettforslaget hvem som skal forvalte ordningen.

ANDRE ORDNINGER
Momskompensasjonsordningen er indeksregulert. Det er ikke gitt noe signal om momskompensasjon til påbygg etc. av kulturbygg, men dette skal behandles av Stortinget senere i høst.