Hva skal vies på scena? (illustrasjonsfoto)

Hva skal vises på scena? (illustrasjonsfoto)

Det er neppe mange av gruppene til Norsk Amatørteaterforbund som har allmøte for å bestemme repertoar, mon Teater Neuf unntaket?

Studentteateret i Oslo, Teater Neuf, inviterer 17. november til allmøte hvor Teater Neuf skal velge vårens forestillinger. I forkant ber de om prosjektbeskrivelse av forslagene.

I mon Teater Neufs repertoar er det plass til mange. De velger ut om lag tre prosjekter og en storsalsproduksjon. Storsalsproduksjonen vil være i august i forbindelse med studiestart. Der ønsker de å høre fra noen som har lyst til å sette opp revy eller musikal.

Prosjektbeskrivelse
Her en oppskriften for en produksjonsbeskrivelse:

Initiativtaker(e) Hva slags bakgrunn har du/dere?

Forestillingen  Hva handler det om? Hvilken form/sjanger vil det være? Hvilken målgruppe ønskes det å være for? Hva slags arbeidsmetode blir benyttet? Hvilket forhold ønskes å ha til publikum? Tekstbasert? Improvisert? Hvilke sceniske virkemidler/uttrykksmidler blir brukt?

Forestillingensrammer  Hvor mange skuespillere trengs? Når i løpet av våren kan det settes opp? Hvor mange forestillinger ønskes?

Budsjett Et foreløpig budsjett må legges frem

Egen skuespillerstab
Teater Neuf har sin eget skuespillerensemble og vil derfor bruke egne skuespillere til produksjonene. Dette er en forutsetning hvis man ønsker å sette opp forestilling ved Teater Neuf. Til storsalsproduksjonene vil det bli en egen skuespilleraudition i februar/mars.