Voksenopplæringsmidlene gir en antydning om aktiviteten blant annet i amatørteateret. I 2020 er det utbetalt vel 450.000 kroner i VO-støtte til NATFs grupper – 42 prosent mindre enn snittet de foregående sju årene. Dette viser at aktiviteten totalt synker kraftig. Det bekymrer.

Kjærsti Evjen Gangsø er tydelig i sin bekymring over tallene. Hun er daglig leder i Studieforbundet Kultur og tradisjon: -For frivilligheten er møte mellom mennesker en viktig og uerstattelig del av aktiviteten vi holder på med. Nå opplever vi at aktiviteten har gått drastisk ned, den opplæringa som fremdeles foregår, skjer i små grupper, vi opplever at mange velger bort å møtes og terskelen bli høyere for å arrangere møteplassene.
-Hvor kan dette ende?
-Mange gir opp, rett og slett, for jobben med å holde motivasjon og frammøte oppe blir for stor,

Voksenopplæring i teatergruppene
Studieforbundet kultur og tradisjon et studieforbund for 42 frivillige organisasjoner, og fordeler tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. NATF er en av de 42 organisasjonene. Det er god, tilgjengelig statistikk fra 2013. Den viser at det i 2020 er utbetalt vel 450.000 til NATFs medlemsgrupper. Til sammenligning fikk NATF-grupper i snitt 817.000 for årene 2013-2019. I 2020 er det gitt støtte til 64 gjennomførte kurs, snittet for antallet kurs i de nevnte årene var 164. Tallenes tale er klar.

Sårbare barn og unge – og voksne
Gangsø er opptatt av både de kortsiktige og langsiktige virkningene: -Det er mye snakk om at barn og unge er sårbare slik situasjonen er. For de voksne er også frivilligheten og opprettholdelse av aktivitet der et være eller ikke være for mange. For mange voksne er det her de har sin arena, her de har en deltakende, tilhørende plass som hindrer utenforskap, her de opplever felles glede, opplevelse, læring og mestring. Det frivilligheten tilfører som møteplass ved å være en del av noe større, der en sammen jobber mot felles må, er uvurderlig og et viktig bidrag til å hjelpe hverandre til gode liv.
-Myndighetene har jo kommet med gode råd og formelle pålegg, men du er også opptatt av hvordan det slår ut på enkeltpersoner?
-Vi er spente på hvordan dette vil være å reise igjen etter krisen er over. En ting er anbefalinger og pålegg om nedstenging fra myndighetene sin side, og den redsel og bekymring det fører med seg. En annen ting, er hvordan dette vil påvirke folk sin vilje (og evne) til å søke fellesskapet og frivillighetens apparat opparbeidet over lang tid til å arrangere og initiere til deltakelse. Vil vi få ut igjen alle de som var deltakende før, eller vil dørterskelen av flere grunner ha blitt for høy? Vil det ha skjedd noe på individnivå?

Må holde på ildsjelene
-Men hva kan så gjøres? Hva gjør dere?
Kjærsti Evjen Gangsø i Studieforbundet Kultur og tradisjon: -For å prøve å komme dette i møte, kjører vi i Studieforbundet på med høyere kursstøtte og ekstraordinære søkbare midler for dem som vi arrangerer nettopp motivasjonssamlinger og smøre strukturene og holde på ildsjelene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.