Widvey– Jeg er glad for at flere aktører nå har tatt tak i utfordringene, etablert nye konstellasjoner og tatt på seg ansvar for videre utvikling, sier kulturminister Thorhild Widvey (bildet) etter å ha fordelt 6,8 millioner til fellestiltak for amatørteaterfeltet.

Kulturdepartementet har fordelt de 6,8 millionene likt mellom to av seks søkere:

  • Felles søknad fra Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon og Norsk musikkråd tildeles 3,4 millioner kroner.
  • Felles søknad fra Hålogaland amatørteaterselskap, Vestlandske teatersenter, Buskerud Teater og Norsk Revyfaglig senter tildeles 3,4 millioner kroner

Dette innebærer at det det ikke er gitt støtte til det «gamle» Norsk teaterråd.

Departementet har gitt noen føringer for bruken av pengene. – Jeg setter stor pris på det omfattende frivillige arbeidet og den entusiasmen som legges inn i amatørteaterfeltet, og ønsker med dette å bidra til et fortsatt blomstrende og aktivt norsk amatørteaterliv i årene som kommer, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Les mer på Kulturdepartementets nettside her.