NATF har fått 1,5 mill i statsstøtte for å hjelpe lagene gjennom koronaen -og etterpå.

«Hold tunga rett i munnen 2»: Fikk din gruppe momskompensasjon for 2019? 56 NATF-grupper fikk, og i løpet av noen uker vil disse få utbetalt ytterligere 369 559 kroner. Dette er hva hver enkelt får:  Kopi av Ekstramidler – stimulering

Dette er en stimuleringsordning som følge av covid-19-konsekvenser.

Det var NATF søkte på vegne av gruppene som hadde søkte om MVA-kompensasjon for året 2019. Regjeringen satte nemlig av 255 millioner kroner i stimuleringsmidler til organisasjoner som mottok momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. I den runden fikk NATF-grupper tilbake 2.748.744 kroner.

Resten er prosentregning. Alle søkerne har altså fått tildelt 13,44% av det godkjente søknadsbeløpet. NATF vil fordele pengene ut til medlemsgruppene så snart penger er på konto.