Lydbord

Er akustikken dårlig? Slarker lydanlegget? Kjapp på og søk midler hos «Kulturrom» før 1. september. De har igjen om lag 17 millioner kroner til fordeling.

«Kulturrom» skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. I vår fikk de inn 283 søknader og de forventer at det kommer inn i overkant av 200 søknader til denne søknadsfristen også. Du kan lese mer om «Kulturrom» og søknadsrutiner her: Søknadsfrist 1. september: Alt dere trenger å vite – Kulturrom

TEKNISK UTSTYR
Dere kan søke om støtte til teknisk utstyr – altså  det grunnleggende utstyret som trengs til øvingslokaler og fremføringsarenaer. Det finnes tre ulike tilskuddsområder:

  • Øvingsutstyr
  • Fremføringsutstyr
  • Teknisk vedlikehold

BYGG OG UTBEDRING AV KULTURROM
Dere kan også søke Kulturrom om å bygge eller utbedre øvingsrom eller fremføringslokaler. De skiller mellom enkle romakustiske tiltak og større akustiske utbedringer fordi det er stor forskjell i krav til dokumentasjon og søknadssum. Dere kan søke om tilskudd til å få utført en akustisk forprosjektrapport tidlig i prosessen og så søke om å bygge eller gjøre større akustiske utbedringer med rapporten som grunnlag.
Her finnes det tre ulike tilskuddsområder:

  • Akustisk forprosjektrapport
  • Enkle romakustiske tiltak
  • Bygg og større akustiske utbedringer

Les, lær og søk! Amatørteateret har en framtid både utendørs og innendørs og trenger gode kulturrom!