julegaverSå ble det moms-julekveld, ved at Norsk Amatørteaterforbund har utbetalt momskompensasjon til medlemslagene som søkte kompensasjon for inntektsåret 2013.  Til sammen 1.527.129 kroner er utbetalt til de 47 gruppene som søkte. 9 flere medlemslag søkte for 2013 enn for 2012, og det er dermed utbetalt kr. 585.663,- mer i MVA-kompensasjon i år enn i fjor. Hver av gruppene får summer i størrelsesorden fra ca. kr: 155.000 til ca. kr: 2000, og kommer forhåpentlig vis godt med i mer eller mindre «slunkne» teaterkasser. NATF har arbeidet hardt for at gruppene skal benytte denne muligheten til å få tilbake penger som myndighetene har sagt at de skal få slippe. Det ser ut til at «masing» hjelper – for her er den oppsiktsvekkende gode statistikken:

Søknad år Totale driftskostnader beløpet regnes ut fra Antall lag søkt Tildelt beløp medlemslagene Tildelt beløp NATF sentralt
2009 Kr: 10.244.230 24 Kr: 250.565 Kr: 36.151
2010 Kr: 11.732.507 27 Kr: 418.086 Kr: 56.500
2011 Kr: 19.368.254 39 Kr: 662.763 Kr: 59.775
2012 Kr: 19.245.459 38 Kr: 941.446 Kr: 88.480
2013 Kr: 26.286.052 47 Kr: 1.527.129 Kr: 113.108