spelhandboka korrigertStyret i Norsk teaterråd har valgt å støtte driften av nettstedet spelhandboka.no med kr 120.000 i 2014.

Er din gruppe blant dem som bruker dette nettstedet? Dette er en svært nyttig møteplass og verktøykasse for spel i Norge. Spelhandboka har i år vært drevet på frivillig basis, og redaktørene av nettstedet har lagt ned betydelige ressurser i driften.

Teaterrådet ser Spelhandboka som den aller viktigste ressursen for spel og amatørteater i Norge i dag.

Styret har vektlagt den unike posisjonen som organisasjonen har i forhold til historiske spel og friluftsspill i Norge. Selv om NHS (Nettverket historiske spel) er en liten organisasjon, så overtok de driftingen av Spelhandboka fra Norsk teaterråd i 2013. Spelhandboka er en unik ressurs for spel og amatørteater over hele Norge.  NHS har, med sine begrensede ressurser, få muligheter til å drifte Spelhandboka og samtidig utvikle egen organisasjon.

Vedtaket er fattet med forbehold om overføring av 2.-tilskudd fra Kulturdepartementet i 2014.