pengesedler (illustrasjon)

pengesedler (illustrasjon)

Norsk Amatørteaterforbund får 1.056.000 kroner i statsstøtte for 2015. Det er en økning på 24.000 kroner fra 2014. Nå er det Kulturdepartementet som betaler ut statsstøtten direkte. Dessuten lyser Kulturdepartementet ut midler til amatørteaterformål for å opprettholde og videreutvikle felles tiltak på amatørteaterfeltet.

Det frivillige kulturlivet er et satsingsområde for regjeringen, og departementet er opptatt av å sikre god forvaltning av den statlige støtten til amatørteater, skriver de i sin utlysning. Det settes av inntil 6-7 millioner kroner til arbeidet årlig. Størrelsen på tildelingen i 2015 vil avhenge av oppstartstidspunkt.

Hvordan tiltakene defineres og hvordan oppgavene løses må baseres på amatørteaterfeltets behov. Utlysningen gjelder for tre år med forbehold om årlige budsjettvedtak.

Link til utlysningen: www.regjeringen.no/amatorteater

Sekretariatet i NATF arbeider med søknader for å få støtte til egne, spesielle prosjekter. NATF vurderer også fellesprosjekter sammen med de andre utmeldte organisasjonene fra Norsk Teaterråd for å få midler til å utvikle videre samarbeid.