Kulturdepartement + Kulturalliansen: På bilde ses statsråd Thorild Widvey, statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Magnar Bergo i Norsk Musikkråd, generalsekretær Helen Hansen i Norsk Amatørteaterforbund, generalsekretær Eli Ulvestad i Noregs Ungdomslag, generalsekretær Frode Aleksander Rismyhr i Frilynt og daglig leder Kjærsti Evjen Gangsø i Studieforbundet kultur og tradisjon.

Kulturdepartement + Kulturalliansen: På bilde ses statsråd Thorild Widvey, statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Magnar Bergo i Norsk Musikkråd, generalsekretær Helen Hansen i Norsk Amatørteaterforbund, generalsekretær Eli Ulvestad i Noregs Ungdomslag, generalsekretær Frode Aleksander Rismyhr i Frilynt og daglig leder Kjærsti Evjen Gangsø i Studieforbundet kultur og tradisjon.

Kulturminister Thorild Widvey har offentliggjort at Kulturalliansen, der NATF er med, vil motta 1 million kroner for å kartlegge og utrede behovet for en felles nasjonal møteplass for de frivillige kulturorganisasjonene. Kulturalliansen blir navnet på et kulturpolitisk samarbeid mellom organisasjonene Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon og Norsk musikkråd. Alliansen ble opprettet som et samarbeidsforum våren 2015, etter et felles ønske om en paraplyorganisasjon for de frivillige kulturorganisasjonene i Norge.

– Målet vårt er at vi i 2016 har lagt grunnlaget for etablering av en paraplyorganisasjon for kulturfrivilligheten, som arbeider for å styrke det lokale kulturlivet, seier Eli Ulvestad, generalsekretær i Noregs Ungdomslag og koordinator for arbeidet i alliansen.

NATF ønsker et sterkt fellesskap
– Norsk Amatørteaterforbund ser store muligheter for alle som er opptatt av frivillig scenekunst generelt og for oss som jobber med amatørteater spesielt, når vi nå gis mulighet til å være med og skape et sterkt fellesskap gjennom en ny kulturparaply, sier styreleder i Norsk Amatørteaterforbund, Espen Kvark Kvernbergh. Sammen er vi sterkere og å forene krefter, dele kompetanse og samarbeide på tvers gir oss en sterkere stemme og løfter oss alle. Det handler til syvende og sist om å gi oss alle som finner viktigheten av, tilhørigheten til og vekst gjennom frivillighet, en bredere arena for samhandling og utfoldelse gjennom kunst og kultur. Kvernbergh understreker at kulturalliansen er opptatt av å skape en prosess med en bred involvering av de frivillige kulturorganisasjonene, og god forankring gjennom hele prosessen.

Penger til prosess og kartlegging
Gjennom bevilgningen fra departementet er Kulturalliansen sikret ressurser til å koordinere en god prosess, og til å gjennomføre en konkret kartlegging og utredning om behovet for en paraplyorganisasjon på kulturfeltet. – I tillegg til å se hvordan paraplyorganisasjoner for andre interesseområde er organisert i Norge, ønsker vi også å høste erfaringer fra andre nordiske land som har etablert lignende samarbeidskonstellasjoner på kulturfeltet, sier Kvernbergh. Første milepæl i prosjektet er et nasjonalt seminar for kulturorganisasjonene som er planlagt i oktober 2015. Invitasjoner til dette seminaret vil gå bredt ut i organisasjonsmiljøet. Prosessen kan også følges gjennom nettsiden www.kulturalliansen.no

Kontaktinformasjon: Espen Kvark Kvernbergh, tlf 992 28 127 espen@kvark.no